Gå tilbage

Persondatapolitik

Persondatapolitik

Hos Redgreen Wholesale ApS (”Redgreen” eller ”vi”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. Nærværende persondatapolitik fastlægger klare retningslinjer for Redgreen’s måde at behandle dine personoplysninger på. I det følgende redegøres for, hvordan vi anvender de personlige oplysninger, som du efterlader og/eller afgiver, når du besøger vores hjemmeside, samt når du anvender de forskellige tjenester på vores hjemmeside.

 

1. Dataansvarlig og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:

Redgreen Wholesale ApS
Nordre Strandvej 119F
3150 Hellebæk
Danmark
CVR-nr.: 41 34 40 59
Mail: info@redgreengroup.com

  

2. Indsamling af personoplysninger

Du vil altid blive informeret i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger om dig. De personoplysninger, som vi indsamler, kan for eksempel omfatte dit navn, din e-mailadresse, din privatadresse, dit telefonnummer og lignende identifikationsoplysninger, oplysninger om et online køb og om din navigation på hjemmesiden.

Det vil altid fremgå i forbindelse med afgivelsen af oplysninger, hvorvidt afgivelsen er frivillig eller er nødvendig for gennemførelsen af den ønskede handling, eksempelvis gennemførelse af en handel i vores webshop.

Indsamling af dine personoplysninger sker i ét eller flere af nedenstående tilfælde: 

- Når du køber varer online i vores webshop

- Når du tilmelder dig Redgreen’s nyhedsbrev

- Når du deltager i en af Redgreen's konkurrencer

Selvom du bruger din e-mailadresse i mere end ét af ovenstående tilfælde, bliver dine oplysninger kun samlet og registreret ét sted. Dermed kan dine oplysninger fx genbruges, når du handler hos os, og du undgår samtidig at modtage samme markedsføringsmateriale fra Redgreen flere gange.

  

3. Anvendelse af personoplysninger

Personoplysninger indsamles og anvendes til følgende formål:

- Gennemførelse af ordre i vores webshop

- Tilmelding til nyhedsbrev

- Deltagelse i konkurrence eller andre events

- Fremsendelse af andet markedsføringsmateriale, herunder invitationer til events og tildeling af værdikoder

- Oversigt over købshistorik

- Statistik

- Øvrige markedsføringstiltag  

Vi gør opmærksom på, at brug af dine personoplysninger til fremsendelse af markedsføringsmateriale kun finder sted, såfremt du forinden har afgivet dit udtrykkelige samtykke, medmindre loven giver mulighed for, at vi kan kontakte dig uden, at du afgiver dit samtykke først.

Redgreen fører statistik over, hvilke områder af websitet vores brugere besøger samt hvilke produkter, der er brugernes foretrukne. Disse data indeholder ikke personoplysninger. Ved hjælp af de indsamlede data opnås kendskab til brugernes anvendelse af websitet. Denne information bruges til at forbedre hjemmesiden. Vi bruger derimod data om alle vores brugeres navigation for at forstå, hvordan vores brugere som en samlet gruppe anvender www.redgreen.dk, og forsøger på denne baggrund at gøre websiden bedre. Vi kan ikke se, hvor du kommer fra eller surfer hen på internettet, når du forlader vores site. Derudover indsamler vi information om, hvilke produkter vores brugere, som en samlet gruppe, foretrækker. Denne information bruges også til at forbedre websitet. Vi sælger ikke eller på anden måde videregiver information om vores brugeres brug og navigation på vores webside, ligesom vi ikke sælger eller videregiver dine købsinformationer til tredjepart.

 

4. Videregivelse til andre dataansvarlige

Dine personoplysninger videregives som udgangspunkt ikke til en tredjepart uden din tilladelse. Oplysninger til brug for vareleverance videregives dog til det af Redgreen anvendte logistikfirma samt fragtfirma. Det kan endvidere under visse omstændigheder og i henhold til lovgivningen være nødvendigt at videregive oplysninger til offentlige myndigheder eller politiet. Eksempelvis kan oplysninger videregives til politiet i tilfælde af mistanke om kreditkortsvindel. I tilfælde af omstrukturering eller helt eller delvist salg af virksomheden vil en eventuel videregivelse i en sådan forbindelse ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning for behandling af personoplysninger.

 

5. Overladelse til databehandlere

Dine personoplysninger overlades til Redgreen’s samarbejdspartnere, som leverer ydelser på Redgreen’s vegne, fx i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Disse samarbejdspartnere behandler alene personoplysningerne på Redgreen’s vegne og i overensstemmelse med Redgreen’s instruks.

 

6. Sletning af personoplysninger

Personoplysninger, som afgives i forbindelse med gennemførelse af ordre i vores webshop, slettes efter 5 år til udgangen af et regnskabsår (kalenderår). Personoplysninger afgivet i andre tilfælde, f.eks. tilmelding til nyhedsbrev, slettes, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til opfyldelsen af et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor af pkt. 3. Oplysningerne kan dog behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

 

7. Cookies

Vi anvender cookies på vores hjemmeside. Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik, som du kan finde her:

 

8. Sikkerhed

Vi har implementeret organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at vores interne procedurer lever op til vores høje sikkerhedspolitiske standarder. Vi bestræber os således bedst muligt på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger.

 

9. Dine rettigheder

Du er til enhver tid berettiget til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få berigtiget, slettet eller blokeret dine personlige oplysninger efter reglerne herom. Du har desuden ret til at få udleveret oplysninger om dig selv, som du har givet til os, og til at få transmitteret disse oplysninger til en anden dataansvarlig (dataportabilitet).

 

10. Links til andre websites mv.

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre websites eller til integrerede websites. Vi er ikke ansvarlige for indholdet af andre selskabers websites eller deres praksis i forbindelse med indsamling af personlige oplysninger. Når du besøger andre websites, opfordres du til at læse indehaverens politik med hensyn til beskyttelse af personlige oplysninger samt andre relevante politikker.

 

11. Ændringer af oplysninger mv.

Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig, ønsker at få adgang til de personoplysninger, der behandles om dig, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående retningslinjer, kan du rette henvendelse til os på info@redgreengroup.com. Du kan også skrive til os på følgende adresse:

Redgreen Wholesale ApS

Nordre Strandvej 119F

3150 Hellebæk

 

12. Klageadgang

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os via e-mail eller brev som angivet i pkt. 11 ovenfor. Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K.